Gruppe 07
Liebe Fans, liebes Publikum, diese Seite der Gruppe07 wurde bis Mai 2013 aktualisiert. Ab 2014 finden Sie die aktuellsten Informationen über uns auf unserem Blog und auf unserer Facebook-Seite.

Vítejte na stránkách skupiny Gruppe07!

Gruppe07 je divadelní soubor z Brna, který je složen ze studentů Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně a který uvádí hry v německém jazyce. Vše začalo improvizovanou stínohrou, jako další se v programu objevila hra Frankfurt-New York od Roberta Wolfa roku 2004, roku 2005/06 následoval Der Besuch der alten Dame od Friedricha Dürrenmatta, dále pak Der Weltuntergang Jury Soyfera roku 2007.

Od roku 2008 se pravidelně koná Mezinárodní festival studentských divadel Drehbühne Brno. Soubor tehdy na festivalu představil hru Hin und her Ödona von Horváth a o rok později Elysian Park od Marlene Streeruwitz. V roce 2010 nastudovala skupina hru Wörter und Körper od Martina Heckmannse, která byla také součástí festivalu Drehbühne 2010. Minulý rok skupina dvakrát vystoupila s hrou Tödliche Sünden od rakouského dramatika Felixe Mitterera a letos je na řadě hra Herzblut od mladého švýcarského autora Andrease Sautera.

Od roku 2007 nese skupina název Gruppe07 . Vedoucí skupiny je rakouská lektorka německého jazyka Christina Fasching společně s divadelní pedagožkou Milenou Kubátovou, přičemž velkou část práce odvádí skupina společně. Vypracováváme společně obsah a dialogy hry, promýšlíme časové a místní situování děje hry a také kostýmy a hudbu určujeme ve skupině společně. S našimi hrami jsme již hostovali v Praze a Řezně, vystoupili jsme také na divadelních festivalech v Českých Budějovicích a Salzburgu. Letos hostujeme v Lipsku.

Herzlich willkommen!

Die Gruppe07 ist eine Theatergruppe aus Brno, die sich aus Studierenden der philosophischen Fakultät der Masaryk Universität zusammensetzt und Stücke in deutscher Sprache aufführt. Angefangen hat alles mit improvisierten Schattenspielen, als nächstes stand Frankfurt-New York von Robert Wolf am Programm, 2005/06 Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. Im Jahr 2007 folgte Der Weltuntergang von Jura Soyfer.

Seit 2008 findet jährlich das Internationale Studententheaterfestival Drehbühne Brno statt. Damals startete man mit Hin und her von Ödon von Horváth und Elysian Park von Marlene Streeruwitz im Jahr 2009. 2010 führte das Ensemble das Stück Wörter und Körper von Martin Heckmanns auf, das auch im Rahmen des Festivals Drehbühne Brno 2010 zu sehen war. Im letzten Jahr 2011 wurde das Stück Tödliche Sünden des österreichischen Dramatikers Felix Mitterer zweimal aufgeführt und in diesem Jahr folgt das Stück Herzblut des jungen Schweizer Autors Andreas Sauter.

Seit 2007 trägt die Gruppe den Namen Gruppe07. Geleitet wird die Theatergruppe von der Österreich-Lektorin Christina Fasching gemeinsam mit der Theaterpädagogin Milena Kubátová, der Großteil der Arbeit erfolgt aber gemeinsam. Wir erarbeiten zusammen den Inhalt und die Aussagen des Stücks, überlegen uns Zeit und Ort der Handlung, auch Kostüme und verwendete Musik werden gemeinsam diskutiert und festgelegt. Mit unseren Stücken haben wir bereits Gastspiele in Prag und Regensburg gegeben und waren auf Theaterfestivals in Budweis und Salzburg vertreten. In diesem Jahr folgt ein Gastspiel in Leipzig.


počítadlo.abz.cz
tosuya.net